-ALBERTYVS MAGNV;S

e

IS

ECRET MVLIERVA.

V P ROOEM TI U.M.

CRIBIT Philofophus philofopho- rum princeps eorum,qua func dcweies cm dus fumitur hic pro mtibusc pun: : tentis infphara Activorum & pa pa 2 vorum,fcilice el Sonn. ifto prafuppofito probatu ir propofiio. eit optimum cujus se dread caufz funt : Mebibfma- fed fic eft de homine, ergo, Ec. Ma- jor patet quia effectus. fonte nobilitatem ex caufis. Minor probatur de materia hominis. Un zd

men nftruum mulieris c Pus fj rene viri, quia HM

ambo intrant compofitionem hominis , ficut lac coagulatur fub materia E sedi Philofophi ma- teriales ponunt, quod menftruum mulieris s fit materia,& femen viri fit Mdcütarita . femen viri fe ha menftr mulieris, Bcut artifex i atteftatur Av s 7. metaph. Digreifionibus de Idzis. Item phyf: s. Metaph: CAp-1o. dicit, quod fperma viri ad caufz effecti- - vam reducitu SUAE ue modo dicarur,fem- nis

pase E ina nobiliffima, Secun. Wee ill *yty opimssoquodin fuis partibus. - affimilatur sued no A s ffimo , fed homo eft hu- Todi i, ergo, sjorputé an cse . mo

*

Resim

| e epar, Socefti

i ida. AES. Cio aurus,&c Lyehca BE

s ve zu elei fen. f

:gictari &Libra: quibus '& renes. Unde dicit, 12: clum eft ficut unum com-

po ee end gutto pie ar debemus effe inclina- tiad notitiam prefentis libri,qui tr tractat de ge:

ratione cu omg Cujus n fa efficiens dicitur fu- Henecen Ariftotele, Him ipai * do cR

DO MM

ps Iicdo fibi in Chrifto focio $c amico, N. cle-- detaliloco : verz fapientiz , & aug- ontinuum vitz prafentis..

E um libri fabjeftum efl eus mobile , contractum 9 fecvetorum rinlierum, "t; b er zufiv manti £r,

Lis side debitas ad delichum.,» qr hme e £5 felicet proam tibi d»executzvam O2. ont 35 ons 1bz , Sscut Jeraire, pem ord sae vii 3 filutat perfonam cnà fersbit, dicens, Ego Alber 4 vans "Parifiis , Deletfofibi in Chrifh ves d sedi "Di d tangitur can amfa efficie ens , movens , dy mota. tMovems fur quidam Sacerdor,gttà vogarvst dominum vliertum, ; fersber vr Biens de fecretis mulier:

*Proterm xfi lliestas "videns quod, sadjnfs e Leda i qnalis t e * Jic taggittr caufa e Hara ; 1 » (rc Sapre ve

tia cf? uuo x pe ipt. fe : bilofophus 4m proamto Me eo propraé uon eft. fesentpa ».— Ifa bil meus efl zn bac vita, quia medsautesita. fumus

auctor feribit augmentum vite prafeutis » 4rienefirt-

bit fibz sffa , HL. ud me vd ure füpieutia , vedastur. leinlo JM b. fo

Cur ed »" favorabilisi & gratuita me rogavic

ocius; de E zdam à nobis, quz ome nulie-

T pr

rafenti opere

arte caufa medicinali trame pita, prolixius

dabo, conceden

t caufam dada poffit ipfum excafave alan. pate Y

loei i fadi, sien cedi gextu, quod anifoy dicit, dado ens juveutlas x

pow vefrasit , a evitat ar Yrogantiam parv.

auuit c n : defideraut, Y. metaph. tem ap t rieene DN ectuali , quia vidst utsltateva cogztationze earum. rhuete £cribiee e fecundo de generatione anima- r

i Een neratio fempiterna eft

fpe ded e d : de anim ma 3 non port it ipf

dem

fem tree infpecie pem .Hoc enim n. non via " i ha re han virtute We dis abere vel ie

Hec eft xe ewerutiva e and dein jotez- j

*

zum. s patet , 4tod bias ejt Bem matur , red E

meum fit via motis ex. pracepto legis , enm per tatem animal aon geuerat i leo. Noa; p "i. uitrdmem divi

pus cmiepe: que petzt confervave 1f)2 12 din - puce median: vopimi-

dzmotay qitod. mctera occulte operatur 12 —— falibts , st dicit Gilbertus Porvetauas i farfexm

apii ?ucap.t. fescap. de formas. | Et quia prod 2:

1f. andit na?uranm Procl 5 E cet bomisem 1m

7 f partu T

; ori -fe iv ccepta eft is ) generatio hominis abcr, quare £s : Bomianm erit fec ben ina d cubes enerario

: bil in multis locís , hil preci . cipue in fecundo de anima , quia quanto ies : "opcrationcsres habet, tanto nobilior eft, Homo

1o;

oc enim patet in iis, phil. quia motus capit . . naturam & fpeciem ? àtermino a adquem , & ideo : tut

Hie probat quod antmsalia nou po, maneve eme deri in JRXTHEYO y asy ed leue emdemz uem praca- 2 pré bommes. Latt utrum Diem inti MN :

M LEE bs i

qoae bee dee aen ien tp

ES

| 5

HIT. L1 guod uix dud guid gii 3 as gon iius ia

Cen mumevo. Sed , flante ea. —— feris y

effeitus zdem E 225 Mei Ref] uod vo

»4 "yum eff flaste pu menfura d ber da 3e ditfoft- (aa, fed. fie monest, Rond dec. duusie tranfit y r2

3m rev ertstur 2dem 0 , fed bene 1dem 12 [pec Er noe dici, ed relatio uon on jn / cadem

"nt proport, , 1deo no Sed de 3 Pu ai s prolata, 3 prb pu vd

majts equale , dy miuus 2quale , 72

Xr LI

, sd €f mixtam , movetuy. p naturam elesmeutt pradan- gants , 1d di, ,tkl. Sed p vationem ula cfl majus

celcfti : quia poffet mediante aqua frigida snfrigidart , er jj rec dare ad b boc fes fei d e MEE, bs ota , quod latera. dicit , bomi-

nes fin cin Deo m- i, p patet , m kate ; m fu diumuus i ie »ir ffecala

: » patet i cue 3. Me-

fapb. mbi dit b oeddgipnen. qua zutei imteruum perfi-. eer eue ern S dci s ied

Viii Zzter a. guues motus p eff m eed emer de ednu- ' éHone gone amma "he fermato fern 27 nter, D ; ft shots » Videbztuy. Prvo guo uo tus ef 0 duplex , "quadam P, cese pico "i sid 4 Sw Me eo fuut t alcfactia a e

aIIOen :

ens ei

902 abd aliqu "at rice 4 non ug motey. Jit motas celi , qus uon f. ; j ene cel. Mois. generatio eff. ras. dinis :d a fébflautiavei, quia men, d

Ms x Jouaen wee Dominis , penat. , Unde. eT - primo P byficorum dzcit

: fbcvmati 2$ mom ce[Tat corr.

entratur , donec tora Pep eise en

pars Ponpuis

CEGTMUSS NM

DE GENERATIONE e&mbryonis. : D Caovy PRIMYM, SY OsrovAM fermo no(ter pz

M miffus eft de his quz intentio- p nem auditoris ad ftyli maceriam xz) d

qui generatur naturaliter , ex femine patris & menftruo gnattie iones fecundum i dm

fPutim

corum, Et dico zd corum, ^em Aio. non ee gu es in fubftantiam fce- tus cedere, fed dicit foetum anum, proce- dere ex menítruo , i poftea ponit ipfum va- Lema exhalare, Medici Sae dicunt |

um femen, tam.ex parte patris ( quod rma dicitur Equum matris (quod men-

ftruum dicit tur) eederei in fubflantiam. fee- Eur X :

; Cap [ $ s2 Quo vulk : -

P TEMA materiam , reaitg ad d oflendendam D rationem embryonts [roe fetus. Peer *

2 pu inter Medicos (y. Plhilefopbos- 6

*

x

vllerti c Nem Phibfophi d dcvd

feme eonjundium me nfruo eiim : bebes fe E ze

€^ bominis. Et boc ponunt ideo , : quod quod patre corru e (fit generatio ho-

m :

;67 braun mulieris e etam Et quia E

vis [4 t M:

femi Tormatruur o "psi m mbrorum, tan

" ferrum cg. siiis difponit, fic ille p ; vifus difpmsir& mollit vef

per p fpiritum Tear inci ium df 2 & Sed d bum [perma wi

etrat totam materiam ;

TT

T

Tr

balari vapera per, quie mim zd mein-

ferm » calor folis facit ian viri gui retedeve ex matrice, per poros etes nutri-.- aod Eriam patet , pe yr petis ,

nsix Ah.

: p idus poft exire fine poena , vta eft

um Goa in pmo pori aperiuntur ,

i. poros. Nara , embryos quadam eie car-

Lr B5 ex istis iir feminibus Pus mde

ds vifis & accepta una parte Min Ariftor, vel medicorum videndum eft per quum quum: : Rd Uni illa femina re-.

natura. um recipiuntur. "Poftquam ye-. ro illa riti recepta f afunt,matrixmu- lieris clauditur tanquam burfa, exejusom- ita quod nihil de femine re t cum matrix fic unc

| menftruorum

Alert cDMagns Libellas ; :

Hic auclor. cus tur amr [ORAT ionem fetus, ' $5 primo facit boc, fecundo ponit notabile, i-.— bi: juxta quod notandum x Jf vir primuse-oc

opititit fb her ma tunc

20n fit « toncebtio. dem f ambo mulemit-

PEE e tfi Sce non fi ie nt bene conformia x e m nan fiet conceptio,

ut s $ femen vin um n fulicen fuerit cali-

dum. Et ideo quivaro toeunt , cito generant, | quia funt calidi valde. Nota, quod vulva

- ms clauditur freut una bur(a, ita quod fe- : unda

n dvicennam una acus intrare nom

pie quia gaudet ex. calido recepto nolens. perd

ere». Nota, : gp od mulier emittit men-

ero SM LLTSRVETS

p RA Ere LES

NGC EC

E D

-*

DW

-

"De Secretis Mulievnm 2. IS maxime attradliva, quia femem adhuc eit vigorofatn, c non Exbalatum , ideo pro- duces poet fetum, (boc vibes efto.

- aliquis £o mederet de falvia , ; tur vv Vb : formate generarentum , c , catli in entre Vif y

fIni- 1 poc P nes , Quibufd am vero acci- » quibufdam E ea: ira non Ommes tiulieresi in eodem pore patiuntur iftam dolorem , quia. in illo Buxu omnes differenter patiuntur , quzdam m minus, quibu uf'iam vero tran-

pius fedis. .& hoc fecun icd en &

exionem mulieru

on. fit me i Har,

autor ponit unnm roeabie, "t veni d à? textu. priae en », quar

1255 fubtile emittunt menftruum. Et opi Jitum eft de pauperibus mulieribus , groffes ci bariis utentibus. Nota , a 1

2. 13. wel

7De Secrets. Mulierum». irl Et nota coit coitus mulieribus pro tents

e

y profieun

ntzxta- ti rg a deam 0 "us Y Lu partem , fcilicet xA menftrua Baunt » funt plura. » de quibus poftea gi

eundum ordinem , ut patet in M Nota LI

: qus fm menfiruorum eft f: i colo- eft fu-

jus eif, quia men[truum am enia Migafliamis fue e hepain Dx

vIlberti Maps L Libellus ; ; " mater albedinis. Refpondeo fecundum 4 quam :

"y album, fed quia ejus producens eft vu- brum , falitet hepar , ideo fibi. affi milatur. Tunc vidi ium , quare [perma viri non ej

rubrum ,cumtamen [it pim bene di- - geftum. Dicitur quod [perma viri de fe eff ru- brum ,quia eff fanguis fed digeflionu fed.

ante: co mbaftisnem non eft rabeds, "7 fcx ur

dte » ita quod terreftra fecum peculii Sic est. de menffruo mulieris , eo quod in be

EZ Mfíre , ideo fequitur coloreza tira. s valeret qualitas fecunda , derelitta à primis qua, watitati atibus. Exemplum, [icut vide- xd. calidum a itin bumidum

CERTE T SONT EM SERT VEO UN UT

ct odii Bic fruftra, ut dicitur p fal quy & quia ca calor in m

"De Secretis «Mulierum. f$

15:7 frigidum pradominatur, color eff albus , —O fed fi calidum pradominatur y relinquitur co-

lor pir: ut patet in. pipere, Cv frc de aliis fumi

- n dubium poteft effe,utrum men-

. firuum fuat per anum, & hoc mo refeceffus;

fuit ia de zoe cadet & tenu Hic sutor ponit fecundum dubium ubl patet im textu, Er refpondetur ad amet $ mulieribus enultam SO ITRPEB s j ps manus C vulva (unt vont oramen nme fizna fluere ger anum , fed pene s fanistts óc bona dieran, ; bes non fluunt per anum » fel pros Aem pae quare in uibeibos fluunt menftrua , qua funt faperiiua alimen- - ti, & non in viris fperma, quod etiam eft fu- perüuum alimenti. Adhoc übium dicen. t hümida

eft debilis. Y ret 'ectu

m REC

woccie féabis fas pedes C manus , ne. illud. ; bumidum

vier re

eft convenire in carnem, ideo na- tura hing quod melius b qoe: natura de neceffarii, & t reliquum. dimittit i in locum que

ns. De illo. quidem in tnn m dictum eft,

4 n pr Celvills

expofci acgotium,

mon eff a viro, ergo, Cc, é bod abi blu eft de Jangnine ric def js decotlo ib eff C major calor, » d 2d fic 9105 ej] in mulieribus, dis; Mises wv facit quo puis» atura recitur ab inb m ms-

| | on eme, vexpelis omidum e groffum

XH. Et videmus experi- m. quoi fuerit in corpore animali me Pafuss »BOCUMS corpori illum

in partes. officiales corporis. u

id

acd

bumidum edat RU principalia, filia, cor , hepar

Quarto dubiae aliquis , ie veniret menftruum in muliere , a eft in coitu cum viro, a didum d nd ; quando

: mulier ped retenta fünt menlrua: er-

go fi retenta fuerint , mirum eft unde tunc Ad

exiftens, e nutriri. Quando autem mue lier eft eft in coitu cum viro , ps E propiEts pis

virgam virilem cuediem in "uds nervi

& sena exiftentesin vulva, confricantur & moventur , & fic vulva ilaseeide emittit , & p- eft naturale refpe&tu coitus, quia ii tus eft naturalis. Eft tamen quai. violen- ux refpeétu fluxus naturalis menftruorum; tem omni die de nutrimento fuiteficnpes teria, quz apta nata eftad e am coitu. Et illo folvitur dubitatio, , quare mil»

idcoc cum | menfirua ier retenta, & omni

up coitum , quia ex ejus materia pes T

dantia vaya mene calefcit : & fic coitum - É : : appeti

: fies ell - Hic movet quim. ctim ; £P fre fol- | vitur per fe , fed dubium eff circa dicla , e

Á Ab omnibus membris , quia fane af- milatur parentibus 1n. omnibus membris. o contra , ft fics fequeretur quod imperfe- &us in membris generaret , in membrisim- perfectum , quod eft sci Falfitas patet... per experientiam , fi patereffet cocus, clau- Hus, vel mutilatus in ioo: emper ge-. Beneret Jin mile f bi. fequenti patet de fe»

» s 4

om dvor. ^ L LI

f ftilicet à cerebro » corde , neis Fi matrice i r

poo ; prout n eee Bos aues ) xime a cerebro di, fcinduntur C difin- gnuntur. ede videmus multum coeuntes. ? dolere , c maxime exficcari in mem- |

P maxime dekiliarii imn Sie E

diD«.cAxralcrr £A cai LES

| | : à

convertitur. Jfamplieiter in fe , ficut in contra-

De Secvetis c Mulierum. 3f «De: Fetus Formatione. E Ax IL

V Isis iftis, ad formationem fcetus in matrice eft redeundum. Prima mate-

ria recepta in matrice Sis naturam lads fex primis diebus, Ad c colorem lactis operatur calor atdcéiEs in prae Bn e-- miffus, .& calor matricis, ita quod ifta

- materia dealbatur ficut 2. trips illa-ma-

teria tranfmutat rad naturam feu colorem fanguinis fpiffi , D aliquali zm cie ne cocti ,& hoc per novem diés ; éà tunc ab ihr

tempore fit confolidario i in merbris gel Y in duodecim diebus Iftud eft capitulum fecundum partis exe- Hive in quo revertitur ad format, lonemfa-- TS UN dubium , utrum calor fpermatis ns elementalis , vel ft calor coleflis fr- de calore matricis , cc. Hic funt di-- verfa optntones, fed cum Zriffotele 2. de ami-- malus dicendum, quod ifle calor frt amima- ve cele es viexdicd Lud ia calor elemen-- t

n 731 2$ GR : »- P

etapbyf. Y, ee gn "Sed taz duri) ise Eos 4r partim i igneus bre par- Tim animalis fue celefns. "Unde calori ipee :

em, $ jer amimali bf dientes pe »

Vllerti Magni Lilellus | mixtus cum bumiditate & temperatus , e: ille conferas *Unde tvesbeieda anis matum "wrvonm vrvit incalido radi bumido brempesato. Dubium eft, qua mensa

) E

LE? y e .J* | TH d bep É

mutritio prima " r vegetatio P fpsimum. r4 1 im corde , ideo videtur hepar j primo generari, | Sed cum "riftot. dicamus , quod primo cor | generatur , quia cj eff primum. vivens é ati. 4

b :

sShade* 4$

pales eeflicnli ? » fie: de ahi. "Sed quandad dici :

- p quod eft Verum ex : cenfequente " 5: in- sorde babet feri T

Juxta quod notandum , quod fecundum Phil. unumquodque univerfum confurgit |

ex | teria terrea , qux . cedit in aiam, of- | fium : fimilite cedit in fuum fimile, |

gun, laum & & plan, s hof: pers Abifto

18. dies. incipitnae

De Secretis Mulzevum.»,—.. E pum femen , fx primis crude

üu bet) ic , idiquifque novem fit fan- |

Conicltts (E dies , bis nona dein- o. Ep. e Effgiat, reliquum tempus producit ad

ortum. * ; 1€ auctor fepe "nnum eg ut m tet

textu. Nota, litera adito pes quodlibet viventium V: £X pue "or tiem mus. Hot

norpa grt s. od mutritio fit per ca calidu umidum fecum e frigidum. Prop L di "dur. Sed co e d pecie a vivunt ex puris VA RAUS gis s folum vivum elementum efl in ipfe gie pna per dd M ges * j ! x pur ! duet

i conden[atio. Sic eff quando ex femine m piece deae

*

-éio materia. Quando ero erit minor,

eff major reci rimo Far patüralis virtus

ES Iberi Magni Libellus , libet mixto wiventere uiritur terra, qua «fa- | i: dn tope, d 6-3 :

wieder um, in quo agat calidum.

4 - F 4 JRELR R re

debita forma , vin reine mde e pr d va- | uam. Et quando ves genera bilis mejor eriti in

pm

rartf;

, tunt

quia tunc fi materia [eminui

cipiente form. igeeientiiai d

"fmateriam conden[at , e5 d aor ; donec apta fit forma y tunc homine gene

TAÍ0 , ImaAtenam AAcmen Periit Cnm mentis, ufque ad. quantitatem :

"De .Secvetis Mulzerumt.s,.. y » fioi. Etomnes ille, diverfj ificationes qua pra- tedunt animai in i atanti genetatatm , ie- Vene apuntan Ante illud inflans * pe dgio Pal J * ^ d ul

hio t E audi

1 : ET ii Jj f J y Fa fra. » tamen adhuc, eiptand SHE fermi- u"ndu DA bac

gloffatur liteka : Qua dicit ; ct vero folet | sadi formari fecundum | trinam dimenfs jo- Aem, [alicet.determiaabile». - Sunt autem quidem ,. qui penes quodli- bet tem us fignatum , ponuntregnare ali-

TW RTGTIRN

qu. forma : quedam €x materia & forma confequuntur. Et cum hoc fit naturale compofitum ex iners form, ma, tripliciter denominabuntur acciden- Ex cs Ene autem animz funt qua- l eundi & movendi ,

ura, e ; i mai Spector, nid t wee & Sorpo re

Ed

Vile etam Lila ;

Wee

2042421

evdmir s Et primo promittit fadam Y fecundo exequitur intentum fuum ibi : Ab. nltimo enim. Ni 0ta, illa conclufi (T, fret 1

e X ; J eu P x: r4. £* n —s

mu format ur fusus quod iro piis | uit feetui e[fe Cr "vivere, fed planeta funt. : gnfiodi y y ergo , 6c. Minor ptt ken e

JU jorbnve 4m. ti uio fe H0, e. qerejus Commmpaiven T. —qUNeta y: fanc laneta dicitur reg: r sno ru im 2 mejore: e aem : " feilicet quana

mi, d que fie dormtis Pastorum fra patebit. Nota, anima mo hunc modum anima primo movetur ab a füilicet appetibili, ee fr c HOta mov. 1 pabus s motis, ipfi smogent mnfeu di movent membra. - tibile ef print ifaldbmrptuhs. utrum sco accidens pi e. Alicujus f end principaleo. R [bon YHS v dee ce » Sentensi irn t, proba ma fes qui d eff

n ambo. ime ed Uu evi bfía

*De Setrets Mulierum, 29- efle, uer setas d efi qua- dain fubft an m fumitur bumor BE e dila fed pese m materia butmni- da peccante : ita quod accidens non corrum- pit bominem , nifi virtute fui fabjetti. Std quando dicitur , Sub[lantia nibileft contra-

e).

E Ab ultimo i ; ui motu diurno untur

itur coim Saturni f ironomos , & ab illa ifsonur animar ir-

vlberti Magni Lilcllus , | turalium, vi di iS hyé& plura alia, ab didi risp , & cum ifta

s adi ex diverüs partibus corporum:

cceleftium , tamen hacc omnia animae attri-

foe & non folum animx fed toti com-

peto. ; quod fimplex non poteft fuftenrare accide.

E e ind 7m quomodo anima influuntur diverfa ac eeesm e Mes fuperceclef- bus. Nota, ab ultimo orbe , anima capit e[se j ,2Pmibus, quantam ef ex parte fui , fed

Fs alis entibus , qua propter male udinem P a d pni effe ,

: ndum boc qnod ftella p Fscp * ren rm animam plus quam a- liar ideo diflinclum effe influit cuilibet a nima humans, cni correfpondet. d ifintla

e - Nora, Saturn eft prima ftella erTATOA yo

dibrpanes d trita Er finir 2e | urnus quafi fa. [atür in arvis, per contr.

bs enm fit frpdifieni e ficens j influit 6 jam ip[o

oregnanteo, | Sed as er im-

2H ; m vir, qui des patrem fim a re nofuo. Etdiitu pef icu ans patre. Et illd a

tontrarium.E.

Te dye sets ad er faenum , i

pee |

4

unitatem. "Unde Tupiter. Se

|

i fentia non Juftantatut, ca vs

a e

*De gutvetis e ulevum. D

mimus. Et jd Venere : mafcuntur Hio Sed Mars e

. dat S wirot jrafciinlem. - Sol eft optimus memo

7€ (o ile planeta A eil beneuolus gaudinm c. delectationem dis ens , fed. Luna imfluit virtutem vegetandi & nutriendi, quia ef& infimus planetarum, ideo immediatins agit.

Item litexa dicit, accidens in fimplici. ef-

"e Hi non folu "ga ?; y Eb e da

lis rm magnitu dinem. cana dficients. Tdeoc

caufa materialis , ps undum aliam par- x eft canfa effzciv y quiain fi mplici 207 eff exponere Sm v Bn plex non eft fubje-

&um accidentium maxine. accidentium.

realium , hi ptue- d. n effentia fr mplexe poffet efe [ubjetium Sites modorum e(fen- di, ficut materia prinza ef fabjeclum [na po- tentia, qua. eft fuus modus effendi proprius n. formalis. Ex quo patet, quod. accidentia. jgo- Renti z fz fed.

13 20.

fint accidentia t totius com, P »ofiti. Sed dicun fur Anima

unt Mace perani-

Nunc

- vIllertt Mani Libellus, Nunc.vero ex paste corporis confimili-

ter eft notandum, in primo de creatione

" formatione corporis , quod ex embryo-

D

tür, & tunc patebit in tali materia operatio aliqualite r de 5i Et ideo Medici dicunt ,

e minis , Satur Puoedcribüns quia fua fgi- folida & fi iccitate femen conftringit & con- id 8

* 3 at

anima , suene Mei e $

| €on[equenter exequitur de accidentibus cor- pori. Nota, frigidi eff ffringere && conden- fare , ut patet in experimento. "Ot fpoacapi- | tur olla plena aqua, C ponatur ad lorum. | frigidu :

De. ba CMulrerum. Ef risidie die Saturnus ds CecHA. *

s 2H 2

No14 d. ibi: nivusam ah hlanpftas Bue -

motum cs lumen , musesiiiesibts ergo, e. Regon

ls-mabnu d unus pla

mina "m "Unde Saturnus. c Lu e E uda calorem , re[petin Mir Blasecoru

vuU ftatim oritur dubitatio, sui alicui pore effe. dubium ; ; utrum Satürnc regnet, n

nc. Bt fi non. x , tunc mirabile eit, quod di- &uni eft.

Hic movet dubium C eff illud , fi didum effet verum , fequeretur quod Saturnus (2m- per regnaret , Cr boc effet mirabile». Confe- quentia non probatur i in litera. y fed de [e pa- tet y. ut omni die fiunt conceptiones Put s

ca quod. Botandum cd ; quod. ma ateria p A cusicd eft corp fupercceletti-

bus & eor x eft, quod di- ibt. m Lid om nai infor funr d Eee & at

*

motibus gübernantur, Et. ideo HE B : id. ifta inf riora particu ariter & u. a l

elio CDM iati

cleftis : univerfaliter enim: ifta inferiora

: bere à [spes quia nihil fit de

. materia elementali: e ex virtute uei A p Quonam Me $9"

meta, quod na spe Mona

neturà corporis fipercedioibius hoe eft,

ab iutellieentiis. deis n ue

234. ht in iftis inferiorib

trOdücere ta o o * fpeci idi em, alia vero aliam formam, & il- lud totum videtur effe de i intentione. me:

"m ubi vult quod g generatio elementorum ar

cceleftium , & per motus elementorum qui concürrunt generaliter s generationem . "Addit autem C ommentator

mixtorum, P individua animantium & planetarum unt determinatarum caufarum , '& funt de- tefininata ad effe. Et ita bmi: univer(a- liter jesp ptio inferiora à fupe-

rioribus refpiciun ic asd folvi vi qafisen enc e primo ponit Jelutinem qs qu ecundo Apblicat eam a propofi. ein d ks "ideo " atur. is Of4 , mater.

ma parte generat ignem , Cr. in aliacorrum-- pi aquam [ficut videmus , quia figna fo

*De Setreris CAL ulieran. 3$ - malia faciunt generare aquam plus in fep" .. zentrione , fed figna eftroalia plus facinnt. geuer 1 0,

mixtum fuerit nimis caliduman regione ni- : E calida, id ge Es ad Lfefrapem, em lud fenitet "fitm E t ideo leria primo fic fübjetta —— es rcociettibu us, necefle eft, quod capiat formam alicujus fpeciei deter-. minatam ab aliqua parte fpeciali cali, ita ut non poffit eam ccs à corpore cocle- fti communi, co quod tale corpus refpicit: iltam materiam vel iftam formam igdif

: . ma ; Mang potentia in materi Lp! beo :

motore, funt it ntator. 12, Metaph. pos cum mas ufficienter difpofita eft, neceffe eft el e Wegen determinatam

teriam ad huj is determinate. üfceptionem , & ideo non fufficit agens parsealare phy fi 2

i door Corporum ceeleftiumt? Et illud |

ibus fuper ceeleftibus uniformiter ita non magis gubernatur ab una parte. cceli uam ab alia ; imo hoc mudo deftitueretur —..3 in fuaj propriaactione, & per c ed aem à fine. hs illud ett dei intentione Ariftot 3

COrrünt^ nis: d iP

aod Scl tiani Sole redibunt. animalia, & recedente Sole an ia

2 besaniam, eri iE dein. er Apblicat. ad Pryofiam. esci - felurismém & primo in gener,

enerali fecundo vli, ibi, Ef per bunc mo .

Be PE etur telirem o 37 "^ stor bs eft duplex. Quidam eff motor. Q^ primus , ut ipfe Deui ee 1 à : d oru j- dum hx eff ponere ere im pri- ton Ppstofophi ponant

6dlo [bara "motores , ideo quia. diabiur [o bale fuum gui dn 7oto- "m. Et nup

/2 C ada.

primo FPofrénim. dicit , quod effecius primo babet effe im. fuis cav fts maxime effects , fed in fe babet ss virtualiter. Nota, parti- tulariter agens fub influentia communi ce n Loseddd re formam determinatam , Hi.

Pee formam plus influit, quam pater vel mater. Et ideo agens part ticalare nom Da

£225 *

des erit vivum. Hic niece E

*

*

*

vIbertr Mag: n2 Labellus , : ef viuum natufaliter, quia mediante fpiri- dn fbi interveniente operatur vitam. Sed

ti una cau(a agente Pot rd hoc earum - p^

quio Ptolomai, Suns Pag tage nef : n Ls

quod RC optim i amici fiunt inimi- ;

accidit per Safari plane

F- Dre Secretis. Mulievum5.- 39; gnantium, quibus ipfr funt. fubjecii..

, Et per hunc modum manifeftatur effe de

Saturüo propofitum , fcilicet: quod. habet:

^^ eet materiam & introducere t Mn

tur regnare in | embryonis- conceptione ; , üc intelligitur, quod füum regnare in hoc lo- co non fumitur pro alio quam: infuereta- lem difpofitionem qux ab. alia pare cceli

is vel diei non dicatur regn Saturnus virtis LR ; fed aliquis alius Sees , vel fella rápta mata acti in- Af1l

fic (unt ordinata Lapud Deum ; qui primo o7 xiginaliter omnia difponit fecundum ordi- nationem fubli mem ; & cuilibet virtitém

Ps d * minit.

itat furem a Ln tum fu- vni fpe s Nota, dE Min du- bitatio direü gueba-.

unc fi sed. regnaret Sa Sat intelligo £ speeding Z7

do dicit ee Satura regnat omui

d P Mies Sese ijo regimen fpiritua- e Saturai eff , quando fuerit in tectis doe

a 3 hne [unt fimilia , dnia omne agens

Affimil atu sr. fun paf i in quantum poteft me-

fila et t infriura e fii & m fii i: m c

qui bot eff , propter eria | dee 0 peccaverunt dic Miet eri P og sd boc. eM 5 adus br 7

; á

boc non v die » quia tune pipe tiones ra pul "Unde: difpofitiones - nedium recipiendi illud (uod / de po-

nvo : ideo Commen pin Won PRO Cura, , eid ie m propter. aae dn- T

cmm quin £cl n n tur. Pofthzc que dicta (ans Jupiter alvenit; $ qui jj gratia

: "De Secretis. DMulieram-2. 4e ducitur,tuhc difpofitiones prima corrumpun- :

TRE materia. Nota, quod auctor in lhte- :

cs -— tieu: ON.

ad füfceptionem forme mem omm: & cali ita:e. fua virtuali & caufali

&

Ei

»

vIierti CMaguz beoe?

ur brachia, & dividit aea à vos chis, & ca aput for cub aper tertius menfis. Nota. Marseff c alidus C fecus , Cn id- eo ife babet formare crura

funt fíeca. Oportet enim quo od. calor fuff-

te quam cor à Sale». Hujuscan[a eff:

dictos , quia in capite e funt om-

dm ?he, "ia Peer i vit; - primo formatur. Sed: -:

cor primo ueseec! ?

quia cor fuis omnibus i peces iicet virtus Solis hides for- mas imprimit, cor creat, & animz fenfitivze motum dar, - iutentionem iidie hg &

omo. Seide intentite. nem Arift, cor inter Ohr. s partes ge eneran- das generatur primo, & virtut. e ejus o membra nafcuntur, addunt dee onda » n artem dicentes, Sol eft radix

wines virtutis tinis ass operationi ar- us menfis adícribi ibitur, T"

Item Pbil. propter. illum textum adfcri- bunt eer "em bominis eia dicentes bomo generat bominem 1 f » ut dici itur i. Phy "s es à yu Virtus radicalis de,

Contra

ormat, &huicoperationi

. Tertio advenit Mars » qui epemdee /

*

ECHTE

zDé She Mulierum 45. Contra fe fée». fegueretur quod bomo deberet dici uei. caleilis creatura, quin. effectus

2j

eos n tempore qu uzdam exteriorum. membrorum Venus fua virtute períicit ,

.& virgam virilem in irm , & pudibun- da, (cilicet vuluam, mamillam, & alia mem- bra in faeellis: manuum & pedum fepara- tionem facit & B dgone ,& ifti quintus faenfis (e Nota , Venus eft iapicin gorii : be eft run calidus, ideo perficit me ; exteriora fcil. os , aures, &r iare id Á— uod te[liculi debeant primo genera- ?Ó, iue funt principalia membra. , freut ter

tinue fore Dicitur quod tefliculi me.

pat, quia videmus. ablatis ndbuc

ablato, ier pe vitam non viderit. - f pt T uentia & A Mt

quA dc ungues producit. us menfis aribuisur, u

vfllersi Magia Lille

Inftrume ip

Tad es

- Quatuor 4 pe & duo labra ey

, lingua; j S

E imponir : zeplet mumGIbi vd flias carnis ;& aurigenas carnes in fuperficie complet, Venus: vero E Méten urius wies

tatem tribuentes: imentum dE. Ec uh aperation pas et fepe m mej nis

Item; - E pet iae carnis ; e fecirfsune efte pl falicet a 12

HIto. Item fs i dique) puer nafceretur im fe- Fin menfe , ille moreretur , quia nom e, Aüb.

L^ Pofica a influentia. Saturdi,, cui. dei Menfis serine: Et ille Saturnus aea d

1ccat, & per. &phequsnt s

tum , & i deo aliqui - Aftronom

e debite formatus confolidatus , epar

5

3

*De Setvetis. «aM ulievums. P 085 quod fi in. aliquo imembro deficientes pue- | i nafcuntur "vel generantur cum 1d

fedium materie. Similiter fi zenerare- ur cum fex ucl eum nm pa boc aid 2 0x abundantia. piateri * . Eftautem adhuc otii, quod m mem- brá torpotis oreanici duodecim finis Zo- diaci attribuuntur, Primum ergo fignum 3 fpl eleftis eft Aries, in quo qui- ;0m ho Sole exiftente Heard fit ca- ; code iis céft motusad ge- - idi

à opterea arieri attribuitur Capüt in. honiot & ec iti Ve Nam aries in qui pium

titoa Lent & quia rren ensbec fie Just natur piovet ; & eap iu

ne trc princ m;

E fliesti Magni ALabellus ; (o maximb in viris tunc eff appetitus. Pro-

gore , propter luxuriam illo tempore p Misdam. quia tunc homines con [triti byeme revertuntur 4d v vigo rem.

Un

T

» Marte fhATES » Februque cames , Majo.

muliere. Aries babet deminari [aper caput Ho vigent omnes potentia WWW. protan-

^ omuia ipfe "ries eft principium vitalis ope- ut in quo d e quer. C MMMIR 2

d lin ca LH Jj ep d Moicennam , qui icit quod vidit ariete bnlantem corde extinda boc. effe non. ver. * 14 be feb

"uerrois. in fexto Pbyfe t. qui pra weis dicens fe vidif[a arietem currere binc

inde ab-

[p canfequenti im. eapite. aia iussaic ban] e cin, n quia

: d Fd diis as £z. ys ERU du j: 1 ?

DE n. ] T T0 d id'di- JU "te vM ur qeeopm Lis f T d

;

Celta ME 1 NES T

*De Secretzs «Mulierum. Td

emus ad au&orem in litera , qui dicit quod : Een eft nobilior pars corporis. Dicendum

iod. boc verum eft fecundum apparentiam «majorem operationem fpirituum qiteli-

eft primum vivens ultimum moriens ,

doc mon effet nifi cor effet principaliffi num

anembrorum corpora

TR auro oquidem collum: : humeri & feng

e & Leoni quipem pectus & cor & diaphragm. Virgine fto: machus & intefti- Dna,&c ode & lacerti attribusntur. Et hoc

| xpeinds odecim px "iie arit de sie f E ; gae

oat in Tum sem Luna exifente in talibus » fignts

i:

tio icem Luna Pena in aliquo. $- gn

fs , ^ textu. "Nota , litera vult in tan-

que refpiciunt illa dede c 2 d patetimde- 0 imbris , bet fieri 2$minui-.

ots Et mon opinetur aliquis illa fida fore.

let inveniri. "Nofcat ergo diee JRgEAte cir) dsl Q.; el m n

PA E irme E j : o ees

tre aliquod membrum Luna exiftente in tali

-figno illis membri : & caufa iftius eft , ^ ex-

natura Luna auget homiditatem s quod

entec

merantur vetmes in carnibus, deillu d non :

vrimenta. Nota, "d Due s i age:

( fic bumidita ? D E quatur ad vein Solis » non &

ponantur de nocte ad pee ios Lünz , ibi ge- |

nteripon

in fpcciali flatu lung; | ——— s pt 5] Hic aullor confirmat dila nm | :

tunc Sonter-

e

P3 ferentur 1n v Alio tempore quia unc Lum us bumida. Et ideo ác vis sens 2

e aliquis vulvcrati "a

teret, ig

» quia T. radii Solis faciunt. by

"De Secretis Maulieramzss | tem exbalare , & ftc ex iffis pue quod fem- ie in. plenilunio menfis majoratur bumidi-

bu tens [cihseet. cerebrum. phe dull ja ó 56i fr "un

bumi-

b os cerebria nimi Vies Ut iin en intelligatur , eft abrite d quatuor funt ftatus Lunz fe-. Gpdon prec oe in tractatu de ftatu. Solis & Lunz, Luna vero in prima ejus intentio-

Eve eft calida. & linmida. nique: qe eS femi-

icitüur ficca,

: à I . Documentum.

dra corrfpondet aqna que eff

qu oufque fit plena. Deinde cft Rrioida aque eft fcmiplena in decremento , u timo v e frigida ufque e foli adjungitur, &in hoc.

Ten ideoque c cum Luna augeat m ncn membti.

ris humiditatem tune lxdere

t ulner 4e

Hincconfirmat : 17 quod: prima quadra corre [pondet. aeri uieff ca-- s b

4 didus C bumidus & qui generantur in iffa

t[anguimei, Secunda quadra.

iunt f; is igni calido & ficco , Cr tunc illofi-.—— "7 "a d. j S

frigida, per cuu ca i

vIllberti: Mariali; 1

2 undum bh ot dicunt aliqui , quod fi carnes | ponerentur ad radios Lune cum fuerit in quaria quadra, tunc citius convertentur in vermes quam in plenitudine Luna, quia maxime eff Luna bumiditas vigorofa.

etes Jinligua doluerit in quarta qua- dus P pecie & maxime in cerebro. Ratio eff ,

quia tunc per illam vulnerationem bumidi-